O firmie

Firma ARCHinfo Doradztwo i szkolenia jest obecna na rynku polskim od roku 2007. Działalność firmy obejmuje usługi doradcze i szkoleniowe w następujących obszarach:

  • Zarządzanie jakością w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 9001:2015,
  • Zarządzanie usługami IT w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 20000:2011 oraz dobre praktyki biblioteki ITIL 2011,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013,
  • Zarządzanie programami i projektami w oparciu o metodyki MSP i PRINCE2.

Oferowane usługi obejmują projektowanie, wdrożenie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania usługami i zarządzania bezpieczeństwem informacji, wsparcie w procesie certyfikacji firmy lub organizacji oraz przeprowadzanie audytów i ocen zgodności działających systemów zarządzania z wymaganiami norm, odpowiednio ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 20000:2011 i ISO/IEC 27001:2013.